Kontakty

Facebooková stránka: https://www.facebook.com/stredocesky.stranapravobcanu/

 

Předsednictvo SPOZ Středočeský kraj:

pověřený řízením Středočeského kraje : Ing. Ladislav Košťák         602 584 958   LKostak@seznam.cz

1.místopředseda: PaeDr. Ladislav Malý   lmaly11@seznam.cz  

místopředsedkyně: Stanislava Tůmová    tumovastanislava@centrum.cz

místopředseda: Ing. Václav Jahodář         vaclav.jahodar@abasco.cz

členové KV:

František Zeman, Mgr. Anna Čurdová,  Prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc. 

      
předseda KKK SPOZ Středočeského kraje:  Jozef JAKAB 

členové KKK: Lubomír Pondělíček, Ing. Martin Ludvík

 


Seznam MO:

MO Křešín: Zeman František                   milada.zemanova@centrum.cz

MO Horoušánky:  Tůmová Stanislava      tumovastanislava@centrum.cz

MO Jesenice:   Ing. Jahodář Václav          vaclav.jahodar@abasco.cz

MO Kladno:   PeadDr. Ladislav Malý         lmaly11@seznam.cz  

MO Odolena Voda: Mgr. Anna Čurdová    anna.curdova@seznam.cz

MO Hostivice:  Ing. Martin Ludvík            mart.ludvik@gmail.com

MO Rakovník:  Lubomír Pondělíček          Pondelicek.Lubomir@cpost.cz

MO Slaný: Ladislav Šmehlík