Kontakty

Kancelář SPOZ Středočeský kraj:

KV SPOZ Středočeský kraj
Vršovická 64
110 00 Praha 10

Facebooková stránka: https://www.facebook.com/stredocesky.stranapravobcanu/

 

Předsednictvo SPOZ Středočeský kraj:

předseda: Ing. Ladislav Košťák         602 584 958   LKostak@seznam.cz

1.místopředseda: PaeDr. Ladislav Malý   739 541 925   lmaly11@seznam.cz  

místopředsedkyně: Stanislava Tůmová    724 230 781  tumovastanislava@centrum.cz

místopředseda: Ing. Václav Jahodář           724 624 777   vaclav.jahodar@abasco.cz

členové KV:

František Zeman, Mgr. Anna Čurdová,  Prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc. 

      
předseda KKK SPOZ Středočeského kraje:  Jozef JAKAB 

členové KKK: Lubomír Pondělíček, Ing. Martin Ludvík

 


Seznam MO:

MO Křešín: Zeman František                   602 963 995       milada.zemanova@centrum.cz

MO ÚVALY:  Tůmová Stanislava              724 230 781  tumovastanislava@centrum.cz

MO Jesenice:   Ing. Jahodář Václav          724 624 777       vaclav.jahodar@abasco.cz

MO Kladno:   PeadDr. Ladislav Malý         739 541 925       lmaly11@seznam.cz  

MO Odolena Voda: Mgr. Anna Čurdová      602 125 838          anna.curdova@seznam.cz

MO Hostivice:  Ing. Martin Ludvík          774 280 230      mart.ludvik@gmail.com

MO Rakovník:  Lubomír Pondělíček          723 576 016 Pondelicek.Lubomir@cpost.cz