Kontakty

Krajské kontaktní místo jihomoravské SPOZ:

Budova Pozemstavu

Horní 32

Brno-Štýřice

639 00 Brno

 

Telefon: + 420 773 143 221

 

Email: demokrat@centrum.cz

 

Facebooková stránka: https://www.facebook.com/Zemanovci.jihmoravy.spo/


Předsednictvo SPOZ Jihomoravského kraje:

předseda KV SPO: Mgr. Marian Keremidský demokrat@centrum.cz 773 143 221

1.místopředseda: Rudolf Bauer bauer.ruda@seznam.cz  

Členové KV:  

Jana Fialová (místopředsedkyně), Bc.Miloslav Šale (místopředseda), Ing. Libor Chládek, Bc. Richard Němec, Pavel Vavroušek, Martin Boček, Jana Valášková, Mgr. Barbora Landerová, Ing. Jan Fencl, Mgr. Zdeněk Musil

 

Krajská kontrolní komise SPOZ Jihomoravského kraje: 

Předseda KKK: Pavel Bunďálek pavelbundalek@seznam.cz 

Členové KKK:  Petr Spurný, Josef Dušek

 

Předsedové  MO SPOZ Jihomoravského kraje:

Rudolf Bauer

Strážnice

bauer.ruda@seznam.cz

Ing. Jan Fencl

Hodonín

slovackystatek@seznam.cz

JUDr. Karel Longaver

Kyjov

longaver.judr@csadkyjov.cz

Mgr. Marian Keremidský

Znojmo-město

demokrat@centrum.cz

Jana Valášková

Znojmo - venkov

valaskova.primetice@centrum.cz

Petr Spurný

Nový Šaldorf -Sedlešovice

elespurny@seznam.cz

František Cileček Dyjákovičky

frantisek.cilecek@seznam.cz

Petr Nikolai

Dobšice

spoz.dobsice@seznam.cz

Jana Fialová

Brno - střed

fi.janka@centrum.cz

Bc. Richard Němec

Brno - St.Lískovec

richardnemecspo@seznam.cz

Ing. Karol Povoda

Brno – Bohunice

povoda@chello.cz

Ing. Libor Chládek, BA

Brno - Jundrov

chladekbrno@seznam.cz

Pavel Vavroušek

Brno - Vinohrady

pavel@vavrousek.eu

Jana Weissová Brno-sever

Patrizzio@seznam.cz

Pavel Bunďálek

Holasice

pavelbundalek@seznam.cz

Martin Boček

Želešice

bocekm@email.cz

Jiří Křenek

Blanensko

nezvedova@seznam.cz

Bc. Miloslav Šale

Břeclav 

miloslav.sale@respectbrno.cz

Eva Wesley Podivín

Eva.wesley@seznam.cz

Mgr. Pavel Herman Vyškov 

ferris@seznam.cz