Politická rada

Ing. Miloš Zeman, čestný předseda 

Mgr. Marian Keremidský, 1.místopředseda  demokrat@centrum.cz

Ing. Miloslav Soušek,  místopředseda  sousek.miloslav@gmail.com