PR a tiskové oddělení

Kontakt:

e-mail: sulc@stranaprav.cz

Bc. Martin Šulc
mob.: +420 721 294 477