Akademická půda Masarykovy univerzity opět „neutrální“

19/05/2017 Akademická půda Masarykovy univerzity opět „neutrální“


Dne 17. května 2017 vystoupil na půdě Masarykovy univerzity ministr
zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Tématem debaty měla být zahraniční
politika a mezinárodní právo. Kromě toho, že pan ministr zesměšňoval chování
a výroky pana prezidenta či zahraničních dipomatů, kteří nemají stejné a tím
pádem „správné“ úhly pohledu na mezinárodní politiku, bylo možno se
dozvědět, že považuje roky 2017 a 2018 za klíčové z důvodu důležitých voleb.
Touto přednáškou (z větší části) v podstatě propagoval protizemanovské,
protitrumpovské, protičínské, protiruské a nově též protibritské vnímání
vnitrostátní a meznárodní politiky. Sdělil též, že s touto přednáškou
(diskuzí) objíží vysoké školy v České republice. Tyto série přednášek nelze
chápat jinak než jako předvolební kampaň.
Připomínám, že Masarykova univerzita (rektor Bek), v roce 2013 nedovolila
vystoupit před studenty prezidentovi Miloši Zemanovi, s tím že jeho
vystoupení by bylo jasným narušením principu politické neutrality univerzity
vůči soutěži demokratických stran o přízeň voličů, studentů a zaměstnanců
univerzity.
Velmi se podivuji nad takzvaným principem politické neutrality Masarykovy
univerzity, protože tento princip platí pouze pro vybraný okruh osob a
vystupovat na půdě univerzity mohou jen vyvolení. Například v roce 2014 to
byl historik prof. Zubov se svojí protiruskou přednáškou. Masarykova
univerzita umožnila přednášet o tzv. ruském vlivu v českých médiích Jakubu
Jandovi, nebo se na její půdě pořádly před krajskými volbami debaty kam byly
pozvány (dle přadatelů) jen relevantní politické subjekty. Když jsem se
dotázal, dle jakého klíče je tato relevantnost posuzována, bylo mi
odpovězeno ať si uspořádám vlastní debatu. Podotýkám, že byly pozváni
především zástupci stran a hnutí, které jsou tzv. liberální a tedy toto bylo
tím skutečným klíčem pro obdržení či neobdržení pozvánky.
Na závěr moju pouze zkonstatovat, že Masarykovou univerzitou hlásaná
pluralita názorů, etika či politická neutralita jsou jen líbivá gesta směrem
k veřejnosti, studentům a zaměstnancům, skutečné jednání vedení tohoto
ústavu je však přesně opačné.

Libor Bláha, krajský zastupitel SPO Jihomoravského kraje
Poslední novinky