Ateisté, co s námi bude? VÍME PROĆ KATOLÍCI STEJNĚ JAKO KOMUNISTÉ NEMAJÍ RÁDI ELITY?!

18/03/2017 Ateisté, co s námi bude?  VÍME PROĆ KATOLÍCI STEJNĚ JAKO KOMUNISTÉ NEMAJÍ RÁDI ELITY?!


Zdá se, že jsme minoritou ve vlastní zemi. Věřící jsou preferováni mediálně, církve daňově a ještě jim stát a kraje přispívají z našich peněz stamiliony navíc, i když díky tzv. restitucím získali 134 miliard Kč. Je někdo, kdo pochybuje, že mají i svou politickou stranu KDU- ČSL? Společně s komunisty je totiž spojoval vždy odpor k elitám, odpor k lidem, kteří svým uměním či dovednostmi nějak vyčnívají či něco dokázali. Víte proč?? Protože tito lidé pro ně byli nebezpeční, neboť zpochybňovali jejich zdánlivě jedinou správnou cestu. Křesťanské strany mají s komunisty stejnou politiku jednoznačného rovnostářství.

Věřící mají ve všem jasno, a to již po staletí, a nehodlají nic měnit na ničem, co jim dogmata napovídají, určují. Opírají se o boha, který je provází celým životem. A je lhostejné, o jaké náboženství se jedná. Pro jedny je to Ježíš, pro druhé Alláh, pro první bible, pro druhé korán. Jenom my ateisté se tak ocitáme ve vakuu – sice se o nás církve sem tam ucházejí, ale nakonec nás odsouvají na okraj společnosti. My takto viděný svět, svět strnulý, bez moderní dynamiky, ulpívající na řadě dnes zcela pochybných dogmat odmítáme. Věřící zase odmítají vnímat svoji existenci jako dočasný organický materiál a vytvářejí si svůj imaginární svět, který jim slibuje nesmrtelnost, jen ovšem za té podmínky, že budou poslušni ve jménu svého boha. Je to lákavé a pohodlné, a to nám ateistům nevyhovuje z mnoha důvodů.

Chceme si svůj život žít v souladu s přírodními zákony a ne zákony božími. Méně Vatikánu, více Descartova racionalismu, více Lockova empirismu a méně politické korektnosti. Více Paula Holbacha z roku 1759 proti blbosti médií: “Pod tíhou dvojího zla, moci duchovní i světské, národy se nemohly vzdělávat a budovat si šťastný život. Stejně jako náboženství, staly se i politika a morálka svatyněmi, do nichž nebylo dovoleno laikům vstoupit... Člověk se stal pouhým strojem v rukou tyranů a kněží, kteří měli jedině právo řídit jeho pohyby..... " A toto dvojnásob platí pro dnešní svět mediální politické korektnosti včele s evropskými komisaři, které nikdo napřímo nevolil.  A to tedy, opět po 250 letech, znovu dopouštíme? Proto si přejme více Trampů, Putinů, Zemanů, Brexitů, kdy se lidé vzepnou politické korektnosti a mafii mediálního světa!! Chtějme se řídit svým poznáním světa a svobodou.

Je na čase vytvořit kodex existence nás nevěřících jako protiváhu k náboženství a tím dát příklad mladým, kteří ve jménu náboženství vraždí bezvěrce. Vidíme, že v 21. století se vede náboženská válka ve jménu džihádu a koránu. Ve jménu náboženství se v Evropě po Vestsfálském míru 1648 přestalo vraždit mezi katolíky a protestanty. Ať se na nás nikdo nezlobí, ale jako je válka na východě Ukrajiny válkou občanskou, tak Evropa je ve válce náboženské! Obdivujeme geologa Václava Cílka, ale mýlí se, pakliže připouští, že válka v Sýrii s následnou imigrací, je válkou o vodu. Možná jen velmi vzdáleně. Jde o válku náboženskou!

Imigrace má tedy multikulturně obohatit Evropu, jak nám tvrdí církve a evropští „eurohujeři“? A ať se na nás nikdo nezlobí, ale odmítáme politickou korektnost a máme nulovou toleranci vůči lidem, kteří jdou do Evropy bez dokladů, ale s I-phony v ruce. Odmítáme tuto politiku provozovanou za tichého souhlasu zejména katolické církve celého světa a Vatikánu! Základem budoucího kodexu by měla být expanze zkušenosti a přirozenosti, což je přírodní zákonitost daná všemu živému, pokud má mít budoucnost. Toto za předpokladu, že všichni včetně věřících projdeme sebereflexí a nebudeme dále roztříštěni v církevních klanech a primitivních populistických ideologiích.

Určitě  není v zájmu vesmíru zaplevelit ho naším válečným organickým odpadem. Válka vedená ad absurdum by skončila tak, že na jedné planetě by byly minarety, na jiné kostely a mezi nimi by se pohybovaly ozbrojené hvězdolety pod vedením zástupců církví. Tato představa nás ateisty děsí více než peklo, kterým nám nevěřícím církve hrozí po staletí.

Věříme, že se najdou mezi námi i další ateisté, kteří začnou o těchto otázkách uvažovat.

Miroslav Matějka, zastupitel Královéhradeckého kraje a krajský předseda SPO

 

 
Poslední novinky