K volbám do EP

16/05/2019 K volbám do EP


Vážení příznivci a čtenáři těchto stránek. Dostáváme se do období, kdy se blíží volby do Evropského parlamentu. Na vývěsních plochách, novinách, rozhlase, televizi, ale i vašich poštovních schránkách se začnou objevovat reklamy jednotlivých politických stan a uskupení s hesly: Volte naše kandidáty. Tak jako Vy i já jsem zaznamenal slova stávajících poslanců EP o tom, jak budou při opětovném zvolení zastupovat ČR a hájit její zájmy. Musím se nad tímto pousmát, když to slyším a když vím, jak se chovali v tomto svém funkčním období. Někteří - a víme kteří, nejsou vůbec hodni toho, být opětovně zvoleni.. Jiní uklouzli svým hlasováním v některých oblastech, ale byli by nyní i volitelní. Bohužel jich není mnoho. O některých jsme neslyšeli vůbec nic, protože ....Je tedy na každém z nás, komu napříč politickým spektrem dát svůj hlas. 

Strana Práv Občanů Zemanovci nepostavila svoji kandidátku, ale některé naše členy najdete na hlasovacím lístku volebního hnutí BOS (Bezpečnost, Odpovědnost, Solidarita) a Národních socialistů. Pokud těmto lidem dáte hlas, ať jsou na kterémkoliv místě kandidátní listiny, udělejte to ! Jejich zakroužkováním a udělením preferenčního hlasu je můžete posunout na přední místo. Pokud chcete dát hlas některé z uvedených stran, udělejte to ! Pokud budete preferovat vlastenecké kandidáty, kteří budou hájit zájmy naší vlasti v EP, ale jsou na jiných kandidátních listinách, udělejte ! V orgánech EU potřebujeme silné lidi, kteří budou hájit zájmy České republiky ve všech oblastech života. Nesmíme strpět ponižování oproti zakládajícím členům EU. 
Volby do EP jsou všeobecně malým hitem a trhákem pro voliče. Na druhou stranu EU v současné době převládající měrou zasahuje do našich životů. Implementace evropského práva do práva ČR činí dle nedávného sdělení více než 50% přijímaných zákonných norem. O rozdílech na Západě a u nás se přesvědčujeme a slyšíme každým okamžikem, byť v minulosti bylo slibováno něco jiného. Zákonitě se nám to nelíbí, ale co pro to doposud dělali naši zvolení zástupci? 
Když se na téma voleb budete bavit se svými známými, svým okolím, uslyšíte : nepůjdu tam, stejně na tom nic nezměním ! Ale to je špatně ! Pokud tam nepůjdu, tak opravdu nic nezměním. Pokud tam půjdu, změnit to mohu! A potom ti, co nechodí, mají plná ústa toho, co a jak by mělo být. Volit ale nejdou. A to je chyba ! K volbám bohužel ale chodí voliči těch, kteří toho pro naši zemi moc neprosadili. A i to je špatně ! V této souvislosti bych si dovolil citovat slova pana prezidenta Miloše Zemana, která pronesl jako závěrečná slova diskuze před druhou přímou volbou :
" Vážení občané, žijete ve svobodné společnosti se všemi jejími nedostatky. Můžete tedy svobodně rozhodovat o tom, koho si ve volbách vyberete. Jděte k volbám. Nezůstávejte doma. Protože pak ti, kdo k volbám nepůjdou, mohou ovlivnit svojí neúčastí výsledek,“ řekl Zeman.
Takže i mi se zamysleme nad tím, jakou EU v dalších šesti letech po volbách chceme mít. Volme srdcem i rozumem ! Volme ty, kteří nás obhájí i uhájí v EP.

Milan Mokrý, předseda SPOZ Vysočina

 

 
Poslední novinky