Kanadský fotograf a novinář žijící ve Francii Sami Siva se zajímal o politické dění v Česku

11/03/2019 Kanadský fotograf a novinář žijící ve Francii Sami Siva se zajímal o politické dění v Česku


Kanadský fotograf a novinář žijící ve Francii  Sami Siva se zajímal o
politické dění v Česku. Požádal o rozhovor s předsedou SPOZ Lubomírem
Nečasem. Přijel i do Zlína, kde ho zajímaly především otázky kolem venkova a
zemědělství. Zajímal se  o  rozdíly v zemědělské politice před rokem 1989 a
po revoluci. Tyto informace mu podal zemědělský odborník,  člen SPOZ, bývalý
nejmladší předseda JZD v Československu Ing. Václav Tomášek.  Provedl
novináře i v jednom z posledních kravínů v okrese Zlín, kde chovají na 800
krav.
Poslední novinky