Miloš Zeman potřebuje v Poslanecké sněmovně spojence, burcuje lídr kandidátky SPO Sládeček

03/09/2017 Miloš Zeman potřebuje v Poslanecké sněmovně spojence, burcuje lídr kandidátky SPO Sládeček


3. 9. 2017 www.parlamentnilisty.cz

Co vedlo kroky Karla Sládečka (SPO) do politiky a čeho v ní chce dosáhnout? Proč opustil hnutí Ostravak, jež spoluzakládal, a přešel k SPO, kde nyní působí jako předseda krajské organizace? Nejen na to odpovídal v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. Bilancuje také nad úspěchy a neúspěchy strany. Jak se z nich poučili a čím dnes lákají voliče?

O politiku jste se začal zajímat ve 40. letech a do komunální politiky jste aktivně vstoupil v roce 2010, kdy jste se podílel na vzniku politického hnutí Ostravak. Co vás do politiky vedlo a do jaké míry práce v ní naplnila vaše očekávání?

Ano, do politiky jsem vstoupil ve svých 47 letech. Tehdy jsem se potkal se zajímavými lidmi z Ostravy a společně jsme založili hnutí Ostravak, které se hned ten rok dostalo do zastupitelstva města Ostravy, což byl velký úspěch. S hnutím jsem se ale v roce 2012 rozešel, jelikož mi nevyhovovalo, že se chtělo zaměřovat pouze na komunální politiku, což při zakládání nebylo zcela zřejmé. Aby se ale v této republice něco změnilo, musí se změnit velká část našich zákonů, a to se z prostředí komunální politiky v Ostravě bohužel zařídit nedá. V roce 2013 jsem tedy přijal nabídku SPOZ a rezignoval na post zastupitele města.

Když nyní řeknu, co mě ke vstupu do politiky vedlo, dost spoluobčanů si řekne, že jsem naivní či neupřímný nebo že mi jde hlavně o koryto. Ale musím přiznat, že je mi dost jedno, co si o mně kdo myslí. Soudit mě naštěstí bude někdo jiný a jinde. Ale zpět k vaší otázce. Ke vstupu do politiky mě vedla nespokojenost se současnou situací v naší zemi a nová výzva něco dokázat. Chtěl jsem se pokusit kultivovat politické prostředí u nás, chtěl jsem a stále si přeji, aby se v této zemi žilo dobře velké většině našich občanů a aby tady po mně něco dobrého a smysluplného zůstalo. Zatím jsem stále na začátku cesty a jsem sám velmi zvědavý, kam se ta cesta bude ubírat.

Co považujete v politice za svůj největší úspěch?

O úspěchu budu moci mluvit, až se mi podaří uskutečnit alespoň část toho, o čem jsem před chvílí hovořil a proč jsem vstoupil do politiky.

Pokud se nemýlím, jste předsedou Moravskoslezské SPO. Kolik má aktuálně strana v kraji členů?

Ano, je to tak. Po určitém úbytku některých až velmi ambiciózních členů v roce 2013 se členská základna stabilizovala a nyní se začíná opět rozrůstat. Zájem o členství projevují i mladí lidé, což mne velmi těší. V současnosti mám v krajské organizaci 121 kolegyň a kolegů.

Proč by vás občané měli volit do Poslanecké sněmovny?

Protože ostatní tzv. zavedené či tradiční strany, nám za období více než 25 let dokázaly, jak to s normálními občany této země skutečně myslí. A občané by jim už konečně měli říct: Tak a dost. Jestli dovolíte, položím spoluobčanům taky pár otázek. Pokud jako majitel či majitelka firmy zjistíte, že zaměstnáváte zloděje, kolik šancí mu dáte k tomu, aby se polepšil a přestal krást? Předpokládám, že více než jednu ne. Proč tedy přes 25 let volíte stále dokola tytéž strany? Proč nedáte šanci jiným? Vždyť tato země je vaše. Proč si ji necháváte devastovat?

Stranu Práv Občanů založil se svými přáteli pan Miloš Zeman. Opravdový vlastenec. Z názvu strany je jasné, pro koho a za jakým účelem byla zřízena. Tato strana si prošla určitým vývojem. Dobrým i špatným. V současnosti je stabilizovaná a zůstali v ní jen lidé, kterým není lhostejný osud jejich vlasti.

 

Pokud tedy dáte své hlasy Straně Práv Občanů, podpoříte tolik potřebnou změnu. Dáte nám šanci dokázat, že to, co říkáme, budeme i dělat, a že jsme skutečně na vaší straně.

Čemu byste se chtěl v Poslanecké sněmovně věnovat, co vás zajímá či takzvaně pálí nejvíce?

Toho je hodně. Nelíbí se mi současný systém vyplácení sociálních dávek. Nelíbí se mi, že se na malé a střední podnikatele pohlíží jako na parazity. Nelíbí se mi, že je přemíra zákonů, ve kterých se už obtížně orientují i lidé znalí práva. Jak se pak v nich mají vyznat ostatní spoluobčané? Věta „neznalost zákona neomlouvá“ je pak na ránu pěstí. Nelíbí se mi zákon, který zakazuje kouření v restauracích. Je mi jedno, jestli je na západě od našich hranic moderní nekouřit. Občané mají mít možnost se svobodně rozhodnout, zda půjdou do kuřácké restaurace a třeba si za to i připlatí, nebo půjdou tam, kde se nekouří. Nelíbí se mi snahy o odzbrojování obyvatelstva. Nelíbí se mi procentuální navyšování důchodů. Proč nemohou být důchody navyšovány všem stejně? Velmi se mi nelíbí, jak dlouho u nás trvají opravy pozemních komunikací a kolik nás to stojí peněz… Takto bych mohl pokračovat ještě hodně dlouho. Jak říkám, je toho strašně moc.

Jak si vysvětlujete, že SPO dosud neoslovila větší množství voličů a do Poslanecké sněmovny se za osm let existence nedostala? Co dělá podle vás strana špatně?

Jsem přesvědčen, že straně uškodila část bývalých, jak já říkám, velmi ambiciózních členů, kteří se už viděli v různých funkcích, mysleli jen na svůj prospěch a úplně ztratili pokoru. Navíc se strana rozdělila na dvě části a voliči nemají rádi rozhádané strany. Za to jsme si tehdy svým způsobem mohli sami.                                    

Dalším důvodem je ovšem fakt, že jsme nechtění, jelikož jsme stranou prvního přímo voleného prezidenta, pana Miloše Zemana, který je, jak známo, velmi neoblíbený u loutkovodičů této země, protože se nechová tak, jak si oni přejí. Tito mocipáni vlastní přes 70 % všech médií v republice včetně TV stanic. A televize je mocná manipulátorka. Vzpomeňte si například, jak jedna TV stanice před více než dvaceti lety tvrdila, že chodci na přechodu mají absolutní přednost. Hodně občanů tomu věří dodnes. Takže snad už dále nemusím nic vysvětlovat.

V čem je program strany unikátní?

Unikátní je zejména v tom, že podporujeme přímou volbu a odvolatelnost politiků. Toho se ve velké většině stran bojí. Podporujeme rovněž lidové referendum. Občané přece musejí mít možnost vyjádřit se ke všem významným událostem v České republice počínaje vystoupením z EU. Chceme, aby senioři a zdravotně a tělesně postižení občané neplatili koncesionářské poplatky České televizi. Strana Práv Občanů dlouhodobě patří mezi politické subjekty, které se snaží změnit zaběhnutou politickou praxi v této zemi a navrhuje upravit současné zákony tak, aby byly spravedlivé pro všechny slušné spoluobčany všech věkových kategorií.

Chceme prosadit spravedlivý systém vyplácení sociálních dávek. Chceme podporovat mladé rodiny s dětmi. Odmítáme přijetí eura a islamizaci naší země. Chceme školství, které bude podporovat samostatné myšlení dětí, nikoliv vymývání mozků. Odmítáme nesmyslnou inkluzi. Požadujeme znovuzavedení potravinářských norem, které nám zajistí kvalitní potraviny.  Jsme pro zásadní reformu armády, aby byla schopna obrany naší země. Jsme pro podporu českého průmyslu, tak aby přidaná hodnota vznikající při výrobě finálních produktů zůstala „doma“ v Česku.

Je toho hodně, co chceme změnit. Především ale chceme hájit naši historii, tradice a suverenitu. Naše pevné české kořeny. A to u většiny ostatních stran není vůbec zřejmé.

Čím budete chtít přesvědčit či zaujmout voliče v horké fázi kampaně?

Budeme se snažit, aby si spoluobčané, kteří vnímají Miloše Zemana jako velkého vlastence, uvědomili, že ve funkci prezidenta nemá téměř žádné pravomoci, a tedy nutně potřebuje spojence v Poslanecké sněmovně. Tam se totiž dají měnit zákony. Ty zákony, které dnes jdou proti zájmům normálních občanů této země.  

Můžete v krátkosti představit další pětici kandidátů strany v Moravskoslezském kraji?

Samozřejmě, rád. Na druhém místě kandidátky je pan Tomáš Miczka. Krajský zastupitel a majitel úspěšné společnosti, která provozuje svou činnost i za našimi hranicemi. Třetí místo obsadil rovněž krajský zastupitel, ing. Radim Přeček, který je majitelem školicího střediska a má letité zkušenosti z komunální politiky. Čtvrté místo patří Bc. Dagmar Malíkové, která má rovněž velké zkušenosti s komunální politikou. Jako místostarostka a poté starostka obce Hnojník. Na pátém místě kandidátky naleznete pana Pavla Zapletala. Pavel pracuje jako kontrolor jakosti. Šesté místo kandidátky obsadil ing. et ing. David Dudzik, ekonom a energetik. Všichni výše jmenovaní stejně jako ostatní kolegyně a kolegové na dalších místech kandidátní listiny Strany Práv Občanů jsou báječní a skvělí lidé, kteří už v životě něco dokázali a kteří milují svou zemi.

Jaké je podle vás největší reálné nebezpečí, které by mohlo vzejít z výsledku voleb?

Největším nebezpečím pro tuto zemi je, že se po volbách vůbec nic nezmění. To by byl obrovský hazard s budoucností, který, jak pevně doufám a věřím, již spoluobčané nepřipustí.
Poslední novinky