MUDr. Lubomír Nečas – kandidát do Senátu ČR za obvod 78-Zlín

04/05/2018 MUDr. Lubomír Nečas – kandidát do Senátu ČR za obvod 78-Zlín


 

Několik otázek pro kandidáta SPOZ pro doplňovací volby do Senátu v obvodě Zlín MUDr. Lubomíra Nečase, předsedy SPOZ.

Proč by lidé měli volit právě Vás?

Jsem rodák ze Zlína, stejně jako mí rodiče. Většinu mého života jsem trávil na Zlínsku. Jako praktický a sportovní lékař se stále potkávám s množstvím občanů a dobře znám jejich stesky, radosti i starosti. 4 roky jsem společně s docentem Ing. Františkem Čubou za Zemanovce působil jako radní Zlínského kraje. Jako náměstek hejtmana pro zdravotnictví jsem se snažil řešit problémy nemocnic i zdravotnictví Zlínského kraje. Vždy jsem bránil snahám o privatizaci nemocnic. Mám zkušenosti z pozic předsedy ČLK i Sdružení praktických lékařů. Jako iniciátor Aliance voda pro Zlínsko bojuji za to, aby se obcím na Zlínsku do rukou opět vrátilo hospodaření s vodou. O ní v  současnosti rozhoduje zahraniční firma. Tyto i další zkušenosti mohu zúročit ve funkci senátora za Zlínsko.

 Co byste v případě zvolení udělal jako první?

Jako senátor bych se v senátu nejdříve zařadil do klubu, ve kterém bych mohl společně s ostatními senátory prosazovat zájmy občanů Zlínského kraje. Po odchodu doc. Františka Čuby ze Senátu bych se snažil obnovit senátorský klub senátorů s podobnými názory. Také bych otevřel senátorskou kancelář ve Zlíně, abych se mohl setkávat pravidelně s občany Zlínska. Musel bych se také seznámit se zákony, které se současně v Senátu projednávají.

 Jak byste chtěl zvýšit důvěryhodnost Senátu?

Je třeba zvyšovat důvěryhodnost horní komory Parlamentu. Je to otázka větší medializace významu Senátu. Každý senátor svou prací musí prokazovat, že Senát má nejen význam jako politická pojistka a oponentura k zákonům. Senát musí s větší razancí prezentovat to, co již pozitivního udělal. Ne jako např. nejvyšší představitel senátu, který v současnosti přes media řeší převážně stranické půtky.

Se kterým hnutím nebo politickou stranou byste rozhodně nespolupracoval?

 Já rozhodně nemám problémy s žádným senátorem,  který je v současné době zastoupen v Parlamentu ČR. V Senátu jsou zastoupeni především osobnosti, které si zvolili občané ve svých volebních obvodech. Senát na rozdíl od Sněmovny Parlamentu není tak stranicky vyhraněný. Pokud by se v budoucnu do Senátu dostala některá z extremistických stran, pak bych s nimi určitě problém měl.

Co byste konkrétně udělal pro zlepšení politické kultury v České republice, tedy nejen v Senátu?

Každý politik musí jí příkladem. Já jsem člověk, který nepoužívá vulgarismy, ale i tak dokáže věci prezentovat tvrdě. Občané si názor udělají sami. Slušnost a vzájemné respektování i kompromisy jsou základem politické kultury. Politik musí umět naslouchat a musí umět vyslechnout i kritiku. Takovým politikem bych chtěl být i já.

Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci na plno ?

Pozici senátora bych chtěl vykonávat plnohodnotně v zájmu občanů Zlínska. To znamená pravidelně se zúčastňovat plenárních zasedání Senátu, pracovat v některé z komisí, být v senátorské kanceláři ve Zlíně. Musím být ve stálém kontaktu s občany Zlínského kraje a konzultovat návrhy zákonů. Musím bránit odhlasování zákonů, které by mohly komplikovat život našim lidem. Je třeba bránit vzniku zákonů, které by mohly umožnit některým společnostem nebo občanům parazitovat na společnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 
Poslední novinky