MUDr. Lubomír Nečas, kandidát na senátora za Stranu Práv Občanů Zemanovci pro senátní obvod č. 78 - Zlín

11/04/2018 MUDr. Lubomír Nečas, kandidát na senátora za Stranu Práv Občanů Zemanovci  pro senátní obvod č. 78 - Zlín


Senát je v naší společnosti a v politickém životě České republiky vnímán veřejností spíše jako instituce nadbytečná. Je tomu tak dosud i přesto, že většina senátorů se pokouší změnit tento zkreslený obraz nelehkou prací na poli legislativy i pomocí svým voličům ve volebních obvodech.

Senát má řadu úkolů, které se přímo nevztahují k regionu, který bych chtěl zastupovat. Jedná se např. o připomínkování návrhů zákonů a zákonodárnou iniciativu. Dopad těchto funkcí senátu je sice nepřímý, ale může výrazně ovlivnit životy všech občanů.

Pokud bych však ze své případné funkce mohl ovlivnit dění ve svém volebním obvodu, tak bych navázal především na svou dosavadní veřejnou a profesní činnost. Zaměřil bych se především na otázky zdravotnické a sociální. Jedná se o problematiku organizace zdravotnictví v regionu, která je v současné době vysoce aktuální. Finanční prostředky, které jdou do Zlínského kraje na léčení pacientů, jsou dlouhodobě jedny z nejnižších v republice. Z dalších oblastí region potřebuje dotáhnout do konce výstavbu dálnice D1 Brno – Hulín – Ostrava a navazující D49 ve směru na Zlín a dále na Slovensko v rozumné variantě. Je nutná také podpora elektrifikace trati Otrokovice – Zlín-Vizovice a s tím spojený centrální dopravní uzel ve Zlíně. Celou vahou senátorské funkce je třeba vyvíjet neustálý tlak na kompetentní orgány, aby se touto problematikou zabývaly a řešily ji.

Myslím si, že kromě standardních činností, které funkce senátora obnáší, by měla být výraznější i činnost propagační. Ta by měla spočívat v informacích o funkci senátu, ale i o informační podpoře konkrétních kroků senátu.

MUDr. Lubomír Nečas, předseda SPOZ a kandidát do senátních voleb v obvodě Zlín

 
Poslední novinky