MUDr. Lubomír Nečas za SPOZ kritizoval zahraniční firmu Veolia, která na Zlínsku hospodaří s vodou. Kritizoval vyvádění zisků této firmy do zahraničí.

22/06/2018 MUDr. Lubomír Nečas za SPOZ kritizoval zahraniční firmu Veolia, která na Zlínsku hospodaří s vodou. Kritizoval vyvádění zisků této firmy do zahraničí.


MUDr. Lubomír Nečas za SPOZ kritizoval zahraniční firmu Veolia, která na Zlínsku hospodaří s vodou. Kritizoval vyvádění zisků této firmy do zahraničí.

Veolia jej a další 3 členy Spolku Aliance Voda Zlínsku zažalovala za poškození dobrého jména. Krajský soud v Brně 19.6.2018 žalobu zamítl a rozhodl uhradit Veolii žalovaným náklady řízení.

Čtyři zakládající členové Aliance Voda Zlínsku, MUDr. Lubomír Nečas, Ing. Jiří Procházka, Pavel Sekula a Ing. Václav Tomášek CSc, vyhráli u Krajského soudu v Brně soud s Veolií.

Veolie prostřednictvím dceřiné firmy Moravská vodárenská a.s. zažalovala výše jmenované za poškození dobré pověsti právnické osoby a mimo omluvy požadovala od žalovaných zadostiučinění ve výši 200.000,- Kč.

Vytýkány byly výroky Pavla Sekuly, že : „tunel ve VaK Zlín je nejbrutálnějším útokem na samu podstatu demokracie a znovunabytou svobodu. Byl rozkraden majetek a vykradeny peněženky obyvatel Zlínska…“

Výrok MUDr. Lubomíra Nečase, že : „ten kdo provozuje prodej vody (Veolia), ten si stanovuje marže, ten kdo vlastní infrastrukturu (VaK Zlín, města a obce), ten o ziscích nerozhoduje

Výrok Ing. Jiřího Procházky, že : „…Nicméně politické vedení města (Zlína) je v klidu a využívá nemalé finanční prostředky k manévrům u soudů, popřípadě k ovlivňování veřejnosti polopravdami a nepravdami.“

Výrok Ing. Václava Tomáška, že: „Nahrávat zisky zahraniční společnosti z kapes vlastních lidí je jasné porušení péče řádného hospodáře o svěřený majetek. Díky současnému postupu zlínské radnice jsme se zřekli dotací velkého rozsahu na rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury a zcela jistě je budeme nuceni do budoucna uhradit ze svého“.

Soud neshledal tato a další vyjádření prezentovaná široké veřejnosti ve Zlíně jako závadná a žalobu zamítl a přikázal Veolii uhradit žalovaným náklady soudního řízení.

Je to potvrzení všech těchto výroků a snahy výše jmenovaných a dalších občanů města Zlína o to, aby byla veřejnost informována o nepravostech, kterých se politici města Zlína v minulosti a současnosti dopouštěli, a dále se dopouštějí.

Pavel Sekula

Předseda Spolku Aliance Voda Zlínsku

 
Poslední novinky