OMLUVÍ SE CHVILKAŘI A PRAŽSKÁ KAVÁRNA PREZIDENTOVI ZA ZÁCHRANU?

02/04/2020 OMLUVÍ SE CHVILKAŘI A PRAŽSKÁ KAVÁRNA PREZIDENTOVI ZA ZÁCHRANU?


VLÁDA NECHALA KRAJE V PROBLÉMECH

Vláda a Ústřední krizový tým řídili od propuknutí epidemie bezpečností opatření. Vláda však opomněla na to, že pokud nebudou zástupci krajů (hejtmani nebo náměstkové) stále součástí Ústředního krizového týmu, nemůže se efektivně zajistit zásobování krajských zdravotnických a sociálních zařízení.  Správné bylo, že obyvatelstvo muselo od vyhlášení nouzového stavu 12.3. nosit roušky. Jen hlupák by vládě vyčítal, že je jich málo (lékárny je neměly) a prioritně musely být v nemocnicích. Źeny si vzpomněly na „hodiny šití v pracovní výchově na školách“ a obyvatelstvo si je ušilo!! Roušky ochrání ostatní, respirátory nikoli (ty pro vlastní ochranu jsou nutné pro zdravotníky a sociální pracovníky). Bylo však nařízeno všem krajským sociálním zařízením (od důchodové domy po pečovatelské) mít povinně trojkové respirátory, ale jaksi se opomnělo kraje dodávkami zásobit.  Podotýkám, že koncem března byla zásobovací linka z Číny již plně ČR v provozu a přistálo okolo 10 letadel!!! Tady naivně očekávám,  že se  celá řada „hloupých novinářů“ a „pražských chvilkařů“  omluví za své pomluvy  prezidenta M. Zemana ve vztahu k Číně.  Česko  doslova zdravotnickým materiálem Čína zachránila a to jen díky prezidentově mimořádně dobrým vztahům s čínským prezidentem!!! 

KNIŽECÍ RADY EVROPSKÉ KOMISAŘKY a POMOC DROBNÝM PODNIKATELŮM

Rád bych zmínil pomoc kraje osobám samostatně výdělečně činným. Poté, co Vláda ČR vyhlásila stav nouze 12.3., se tato skupina se zaměstnanci, firmami stala nejvíce ohroženou. V přímém přenosu jsme viděli předsedkyni Evropské komise  von den Leyen, rozčilující se nad zavřením hranic!! EU ukázala fatální selhání, protože nejen, že nic nedělala, ale ještě drze kritizovala  národní  vlády včetně té naší!! Vlády a kraje či regiony samy konaly, aby ochránily své obyvatelstvo před Covidem 19 a EU se na nic naštěstí neptaly.  Stát přijímal tedy s  kraji opatření zpomalující pohyb obyvatelstva, atomizovali shromažďovací strukturu a mobilitu, protože jde o efektivní cestu, jak z pandémie rychle ven!!  EU se probudila až 18.3. a ještě špatnou nohou!!  Protože nemohla „vydýchat“, že USA správně zavřely hranice, tak po 14 dnech, aby ukázala, že je taky statečná, uzavřela Schengenský prostor.  K smíchu!!  Tehdejší komplikace kamionové dopravy na bezpečnostně hlídaných hranicích s Německem, Slovenskem či na Královéhradecku u Náchoda, si musel vyřešit sami v součinnosti starosta Náchoda, ministr vnitra, náměstek kraje s Policii ČR s Celní správou, aby pak o tři dny později komisařka a Evropská komise přispěchala s knížecí radou o středním volném (zeleném) pruhu!!

Všemi nutnými přijatými opatřeními jsou jednou z existenčně nejvíce zasažených a postižených skupin  OSVČ a malí živnostníci. Tato skupina obyvatel je dlouhodobě jedna z nejstatečnějších a proč si pomoc zaslouží?? OSVČ jsou ti, kteří stát nezneužívají, nechodí zbytečně na nemocenské, nežijí z dávek, jsou odpovědní, žijí každodenně v tvrdém konkurenčním prostředí. Za to je stát za odměnu někdy otravuje s „papírováním“ jako jsou statistické nesmyslné „europskounijní výkazy“, ministerská byrokracie, složitá daňová přiznání, o jejichž  zjednodušení se léta jen „žvaní“!. Starají se o rozvoj svého podnikání, vytváří práci pro jiné či poskytují službu a hodnoty. A je úplně jedno, jestli jde o řemeslníka, drobného podnikatele či majitele provozovny.

PROF. PRYMULU JSEM 2016 NAVRHL DO ZDRAVOTNIHO VYBORU KRAJE

Občanům kraje je třeba poděkovat za statečnost, opatrnost, klidné nervy v těžkých časech způsobených koronavirovou pandemií.

Jsem rád, že i náš kraj, zastupitelstvo a jeho vedení postupuje obezřetně, citlivě i rozhodně v této nevídané situaci. Nakupuje respirátory, investuje kofinančí prostředky v rámci IROPU do Nemocničního informačního systému, aby každý lékař v našich nemocnicích měl informace o historii svých pacientů a byl propojeni v datech. 

Málokdo ví, že členem zdravotního výboru kraje je prof. Roman Prymula. Ukázalo se jako moudré, že v roce 2016 po volbách jej zastupitelstvo s ostatními členy zvolilo do zdravotního výboru!! Zastupitelstvu jsem jej navrhl a to jej schválilo.  

Je skvělé, že prof. Prymula je tudíž v pravidelném kontaktu s naším krajem již od roku 2016. Nemusím být odborník na zdravotnictví, ale jsem rád, že kraj má stabilizované zdravotnictví 5 nemocnic. Zejména v krizových časech se ukazuje jako správné rozhodnutí o jeho centrálnějšímu řízení formou holdingu. Kraj přispívá každoročně na jeho provoz stamilionové částky.

Miroslav Matějka, zastupitel Královéhradeckého kraje za SPOZ

 

 

 

 
Poslední novinky