Restart Strany Práv Občanů: novým předsedou se stal Jan Veleba

29/03/2014 Restart Strany Práv Občanů: novým předsedou se stal Jan Veleba


Sjezd Strany Práv Občanů ZEMANOVCI, který v sobotu proběhl v pražském TOP HOTELU, byl pro stranu novým začátkem. Po neúspěšných podzimních volbách strana vyměnila téměř celé vedení. Novým předsedou strany se stal Jan Veleba, senátor Parlamentu České republiky a dlouholetý prezident Agrární komory ČR. Střídá tak ve vedení dosavadního předsedu Zdeňka Štengla, který již na funkci ve vedení SPOZ nekandidoval. 

Místopředsedy byli zvoleni:

Martin Nejedlý - místopředseda pro ekonomiku
Marian Keremidský - místopředseda pro Moravu
Luboš Smrčka - místopředseda pro odborné komise
Miloslav Soušek - místopředseda pro Čechy

Na Sjezdu vystoupil také čestný předseda SPOZ a prezident České republiky Miloš Zeman, který uvedl:
„Od praporu se neutíká. Rád, budete-li si to přát, zůstanu i nadále vaším čestným předsedou. Za dvou předpokladů: zaprvé že tuto volbu teď tajně potvrdíte nebo vyvrátíte, protože v každých personálních otázkách by měla být volba tajná. A za druhé - i když možná některé z vás to bude bolet - prosím vás, abyste odstranili z názvu naší strany slovo zemanovci, protože to, k čemu byla tato strana trvale vytvořena, bylo hájení práv občanů, nikoli hájení práva jednoho člověka,“ zdůvodnil Zeman své přání.

Straně ale vzkázal také to, že je bude v letošních komunálních i za čtyři roky v parlamentních volbách volit. V úplném závěru se rozloučil slovy: „I když to politici nesmějí říkat, mám vás moc rád.“

Delegáti Mimořádného sjezdu poté hlasováním rozhodli o odstranění slova "ZEMANOVCI" z názvu strany a název se tak mění na Stranu Práv Občanů. V tajné volbě poté delegáti jednomyslně potvrdili Miloše Zemana ve funkci čestného předsedy SPO. 

"Za prioritní považuji, aby se SPO aktivně zapojila a podílela se na řešení problému rostoucí nezaměstnanosti – v první fázi především v rámci komunální politiky a v krajích, kde má své zastoupení. Dále, abychom dokázali pokračovat v prosazování zákona o prokázání původu příjmů a majetku. A v neposlední řadě se budeme zasazovat také o to, abychom zabránili odsávání veřejných prostředků pochybnými klientelistickými a kmotrovskými skupinami", uvedl po vítězné volbě Jan Veleba.

 

 

foto: Petr Jaroň
Poslední novinky