Senátor Veleba: Byznys je dobrá věc, ale až ta voda nebude, tak žádný byznys nebude

17/05/2018 Senátor Veleba: Byznys je dobrá věc, ale až ta voda nebude, tak žádný byznys nebude


17.05.2018 www.parlamentnilisty.cz

Projev na 15. schůzi Senátu k návrhu zákona, kterým se mění vodní zákon dne 17. 5. 2018

Vážený pane ministře, pane předsedající, kolegyně, kolegové, chci jenom stručně. Byznys je dobrá věc, ale až ta voda nebude, tak žádný byznys nebude a budou úplně jiné starosti. A já bych jenom – jistě jste to zachytili ze sdělovacích prostředků – v Kapském Městě např. je situace taková, že tam je limit na spotřebu, protože to museli udělat, na osobu a den. A je to padesát litrů. A je to rozvinuté hlavní město s volným časem a s aktivitami, které patří k této společnosti volného času, nebo volného času narůstá, a přemýšlejí o tom, že dospějí k tomu, protože situace se tam nelepší, že od roku, myslím, že devatenáct, připravují zavedení limitu na osobu a den dvacet pět litrů vody.

Současný stav je tam takový, pro představu, kam se to třeba tam dostalo, že na toaletách, když to má barvu žlutou, tak to nechávají být, nesplachují. Co dělají s tím ostatním, asi nějakou chemii tam dávají, aby se ten zápach nešířil dál, a když je to hnědé, tak to teprve spláchnou. Kolika litry, jestli tam mají nějakou normu, to už neuváděli...

Takovéhle starosti mají v Kapském Městě. Já sám mám, nebo znám ve svém okruhu přátel jednoho byznysmena – byznysmen to není, ale podniká kolem vodních sportů, ale možná, že teď se na mě bude zlobit, pokud se k tomuto mému kratičkému vystoupení nějak dostane, to nevím. Ale je-li takový stav, jaký je, a nebude se zhoršovat, bude se zhoršovat, tak ta diskuse je lichá. Probudili jsme se pozdě. Já tedy ne, mě to stálo dokonce už i nějaké peníze, pane ministře. A možná, že by – mluvím o Šumavě, ale to s tím souvisí jenom velmi nepřímo – možná, že by na tom příkladu uschlé Šumavy a co dělá pak dál voda v krajině, že by možná se tam mohly ještě nějaké garanty dát. A že bychom mohli prognostikovat třeba jednu možnou vizi celé republiky. Ty lesy jsou ve velmi vážném stavu a je to v celé republice.

A je tady ještě jedna věc, to sleduji na našem výboru, je tady hluboký – dokonce tady byla jmenovitá kritika paní náměstkyně, pane ministře, nevztahujte si to na sebe, mluvím o paní náměstkyni, tak je tam vidět, že je tam veliký resortismus. A jsou tam hluboké rozpory mezi ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zemědělství. A můj osobní dojem, nejsem odborník, tak můj osobní dojem je ten, že pan náměstek – nebudu jmenovat – z ministerstva zemědělství, je poněkud takový střízlivější, rozumnější, nebere to tak ultra dogmaticky. A jsem hrozně rád, že byl svolán podvýbor pro zemědělství kolegou a že jsem měl možnost to poslouchat. Ze začátku jsem nevěděl, proč to bylo svoláno, jen jsme získávali informace. Mluvím o zasedání podvýboru.

A s tímto přístupem se, podle mého názoru, tomu nepomůže. Protože mně to připadalo jako, takhle to bude, my neslevíme, nebo já neslevím, a mnoho dlouhých vystoupení... A na to vždycky následovala konzistentní reakce náměstka z ministerstva zemědělství, která měla nějaké odborné podklady. Tam to bylo spíš v rovině musíme, věřte mi, děláme všechno pro to... atd. Nechci zabíhat do těchto podrobností.

Voda je základní.

Poslední věta. Nechci zase čísla, mám podrobné statistiky o půdním fondu, mám podrobné statistiky ČSÚ, který teď vydal skvělou záležitost ke sto letům republiky směrem k zemědělství. Chci říct, že tu vodu nikdo nevyřeší asi nějakým způsobem uspokojivě. To asi nejde. Ale mělo by se to tlumit.

A určitě bychom se měli vrátit k vážnému zamyšlení – to platí pro novou vládu, bude-li jaká, a bude-li stabilní, nebo současnou vládu, tak pokud tady tato vláda bude, je v demisi zatím, pokud nebude, to ponechám na někom jiném, ale měli bychom se vážně zabývat otázkou půdy. Struktury půdy v návaznosti na organickou hmotu. Nestačí jenom kritizovat, ta půda potřebuje organickou hmotu. A půda tu organickou hmotu a minimálně udržení struktury rovná se jímavost vody – řečeno mírně neodborně, tak potřebuje rovnováhu mezi rostlinnou produkcí a mezi živočišnou produkcí. A tu rovnováhu přináší živočišná produkce. To znamená, musí tam být dobytek. Takhle to mají v Německu, kde stavy dobytka stoupají. Takhle to mají v Nizozemí, takhle to mají ve Francii, takhle to mají v Polsku, my jdeme jinou cestou.

O tom udržení vody v krajině, tam to začíná u půdy, nikoliv u přehrad. Tak jenom tohle jsem k tomu chtěl sdělit. Děkuji.

Jan Veleba, senátor
Poslední novinky