Výsměch a provokace Daniela Hermana v Ležácích. Stále je to slizký gauner. Senátor Veleba promluvil

02/07/2018 Výsměch a provokace Daniela Hermana v Ležácích. Stále je to slizký gauner. Senátor Veleba promluvil


02.07.2018 www.parlamentnilisty.cz

ROZHOVOR „Beru to jako provokaci a výsměch a myslím si, že podobně to vnímá většina účastníků. Zvláště ti starší účastníci piety, kteří se přijdou poklonit obětem nacistických vrahů každý rok a dost často s sebou berou děti svých potomků, to nesou velmi těžce. Berou to tak, že možná předci oněch pro Hermana ‚milých krajanů‘ se podíleli na zvěrstvech páchaných na jejich krajanech, tedy Češích a Slovácích, a to nejenom v Ležácích,“ říká senátor SPOZ Jan Veleba o účasti Daniela Hermana na pietním aktu v Ležácích.

Vy jste ve svém krátkém komentáři upozornil na to, co se dělo při pietním aktu v Ležácích. Zmínil jste, že „se tam řešila oligarchizace politiky“. Můžete říci pro ty, kteří přenos neviděli, co jste tím konkrétně myslel a kdo tam takto mluvil?

Do Ležáků jezdím každý rok na oficiální pietní akt coby místně příslušný senátor, mimoto jsem zde byl několikrát soukromě. Letošní pietní akt k 76. výročí vyhlazení osady Ležáky byl ukázkou úpadku politického vkusu a zneužití pietní vzpomínky k uctění obětí hrůzného zločinu německého fašismu k osobním politickým cílům některých účastníků. Zmiňovaná „oligarchizace politiky“ byla vyslovena v hlavním projevu první místopředsedkyně Senátu paní Horské a byla zjevně určena přítomnému premiérovi Andreji Babišovi, který zde rovněž vystoupil, ale podobných podpásovek se zdržel. Opravdu netuším, co chce vedení horní komory Parlamentu touto politikou dosáhnout.

Je podle vás vhodné, aby se na tomto místě o oligarchizaci politiky hovořilo?

Po vytrvalých útocích na přímo zvoleného prezidenta a nyní i na premiéra vlády se výsledek dostaví a nebude pro Senát příznivý. Zneužití piety na místech, kde cítíte pohnutí a hlubokou úctu k těm, kteří položili životy za naši svobodu, k vlastním politickým cílům, tak to pokládám za značně otrlé a rozhodně to tam nepatří. Něco podobného jsem v Ležácích zaznamenal poprvé, ale bylo toho víc.

Z Písma tam při mši četl exministr kultury Daniel Herman. Co si o tom myslíte v souvislosti s tím, že on byl na srazu sudetských Němců a nazýval je „milými krajany“?

Beru to jako provokaci a výsměch a myslím si, že podobně to vnímá většina účastníků. Zvláště ti starší účastníci piety, kteří se přijdou poklonit obětem nacistických vrahů každý rok a dost často s sebou berou děti svých potomků, to nesou velmi těžce. Berou to tak, že možná předci oněch pro Hermana „milých krajanů“ se podíleli na zvěrstvech páchaných na jejich krajanech, tedy Češích a Slovácích, a to nejenom v Ležácích.

A co říkáte tomu, že pan Herman tam mluvil, když tam bude kandidovat? Nemůže to být vnímáno tak, že dostal takto fakticky podporu do voleb?

Jenom to dokladá smutnou skutečnost, že uctění památky obětí heydrichiády zde bylo zneužito k soukromým politickým cílům. Pan Herman samozřejmě podporu, která je v otázce obsažena, tímto bezprecedentním krokem organizátorů dostal, respektive mu to bylo umožněno. Jsem ale přesvědčen, že to byl pro něho spíše „polibek smrti“ a že na provokace takového kalibru není český volič stavěný a ve svém důsledku to bude pro něho kontraproduktivní.

Vy jste uvedl, že jste byl na té akci brán jako „individuální účastník“. To jste tam nebyl pozván oficiálně jako senátor za tento obvod a byl jste tam jako soukromá osoba?

Na pietní akci jsem byl pozván jako senátor, tedy oficiálně, jako ostatně každý rok. Svoji účast, kterou pokládám jako místně příslušný senátor za samozřejmou, jsem potvrdil prostřednictvím svého asistenta a zároveň s tím objednal u organizátorů pietní vzpomínky věnec, který měl všechny oficiální parametry (velikost, stuhy v národních barvách s mojí identifikací senátora). V žádném případě jsem se já osobně neúčastnil jako soukromá osoba, to se stane, budu-li zdráv, v příštím roce. Při této příležitosti dodávám, že léta podporuji štafetový běh Lidice – Ležáky, který dobíhá právě v den pietní vzpomínky na začátku programu. Nemám potřebu to nijak veřejně publikovat, je to spíše poznámka pro dokreslení.

Co pro vás osobně znamenají Ležáky a jejich symbolika?

Ležáky jsou pro mne symbolem odporu našeho národa a jeho vzepětí proti osudu, který mu byl předurčen v šílených plánech Adolfa Hitlera, které vyústily v norimberské rasové zákony, následnou likvidaci Židů a plán rozšíření třetí říše směrem na východ (Drang nach Osten). Osud osady Ležáky je tragickou ukázkou pro takzvané konečné řešení české otázky v pojetí říšského protektora Reinharda Heydricha. Šlo o likvidaci nejenom fyzickou, ale také o zničení českého národního vědomí, zabrání české půdy, vysídlení rasově nevhodného obyvatelstva a jejich nahrazení nordickou rasou atd. Vše bylo pečlivě naplánováno, obyvatelé protektorátu byli rozděleni na čtyři kategorie, ve školách byly prováděny rasové průzkumy (například barva očí) a tak bych mohl pokračovat. Jenom pro osvěžení paměti – K. H. Frank předal už 28. srpna 1940 Hitlerovi návrh, jak přivést „několik milionů Čechů ke skutečné změně národnosti“. Průkopníky, jak známo, byli právě sudetští Němci, kteří se českého občanství houfně zbavovali a přijímali to říšské. 

Dále jste uvedl, že „lidé jsou všímaví a letošní některé excesy vedení Památníku Lidice, jinak příspěvkové organizace Ministerstva kultury, kam Památník Ležáky organizačně patří, měly odezvu v četných osobních reakcích, dotazech, telefonátech.“ Došlo tedy i k jiným excesům, které můžete zmínit? A co vám lidé říkali?

V loňském roce, kdy jsem šel v senátní delegaci, tedy v první části, mne paní ředitelka Památníku Lidice (ministrem kultury byl tehdy právě pan Herman) neuvedla v dlouhém výčtu vůbec, letos jsem se stal „soukromým účastníkem“ zařazeným až v poslední části pietního aktu kladení věnců k památníku. Nebudu zde citovat reakce na pana Hermana, to mu možná řeknou lidé sami, až ho potkají na jeho volební kampani. Jenom snad jeden příklad za všechny. Zavolali mně chlapi, kteří se dívali na televizní přenos a pozvali mě mezi sebe na pivo, že si o letošním aranžmá piety chtějí popovídat. Hlavně jim vadila přítomnost pana Hermana, kterou mnoho lidí bere jako provokaci. Chystám se za nimi během několika dní.

Proč je podle vás Herman slizký gauner, jak jste již jednou uvedl? Stojíte si za svým výrokem?

Nebudu popírat, napsal jsem to opravdu, a sice po jeho vystoupení na srazu sudetských Němců v roli ministra Sobotkovy vlády, které oslovil na úvod svého vystoupení výrazem „milí krajané“, za což sklidil bouři potlesku. Aby bylo jasno, já samozřejmě vím, že to jsou „jenom“ potomci těch, kteří pomáhali rozbít republiku, přesně řečeno ji zradili a usnadnili Hitlerovi počátek jeho šíleného díla, které stálo životy 245 000 československých Židů (oběti holokaustu) a bráno celkově životy 400 000 občanů Československa (celkové oběti ve druhé světové válce a v protektorátu).

Osobně nic proti nim nemám, ale pro mne a drtivou většinu účastníků každoroční piety v Ležácích to určitě nejsou „milí krajané“, ale spolek, který hraje v sousedním Německu roli, kterou je třeba pečlivě sledovat, a který rozhodně není partnerem ministra české vlády. Na to nás agrárníky upozornil už zesnulý Josef Lux, týkalo se to půdy v pohraničí, ale o tom až někdy příště.

Pan ministr kultury Herman tehdy na mou spontánní reakci reagoval. Napsal oficiální dopis předsedovi Senátu plus celému současnému vedení, mně pak na vědomí, ve kterém si na mne stěžoval a očekával reakci. Nemám povědomí, že by se tak stalo, ale následující průběh pietní vzpomínky v Ležácích, tedy vloni i letos beru jako zákulisní odpověď a v tom případě nemám potřebu nic ve vztahu k panu Hermanovi přehodnocovat. Konečný účet vystaví voliči v nadcházejících senátních volbách v tomto volebním obvodě. Zde uvedu jenom tolik, že jim přeji, aby se po 18 letech dočkali svého místního senátora, který zde žije. Můj předchůdce Petr Pithart to nebyl a já také ne.

Sledujete nadále kauzu vepřína v Letech, jehož odprodej státu díky Hermanovi byl podle vás předražený?

Sleduji a myslím si, že přijde čas, kdy tato kauza a politická likvidace Letů včetně historických nejasností, jejichž žijící svědci z regionu byli přehlušeni a zastrašeni, přímé vládní autory, kde tehdejší ministr kultury Daniel Herman hrál vůdčí roli, dožene. Podobně jako jiné kauzy. Není totiž možné objektivní děje potlačovat a přepisovat prázdnými hesly o pravdě a lásce, která musí zvítězit nad lží a nenávistí. Příliš mnoho lidí cítí, že je to stále víc a víc přesně naopak.
Poslední novinky