Vlajka pro Tibet a její proměny

15/03/2021 Vlajka pro Tibet a její proměny


Původní význam - vyvěšování tibetských vlajek k připomenutí  zániku tibetské kultury po obsazení území čínským vojskem a povstáním lidu r. 1959 - je dnes druhořadý. Jsme proti Číně a prezidentovi Zemanovi - to symbolizovalo vyvěšování tibetských vlajek 10. března 2021 ve městech a obcích. V loňském roce tak učinilo 844 měst a obcí (z celkových cca 6 500).

Kampaň "Vlajka pro Tibet" vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě, aby upozorňovala hlavně na zanikání tibetského buddhismu. V této době vrcholil zájem o poznání tohoto náboženství, které v nemalém množství lidí a v "západním podání" oslovilo i nás v ČR. Vydávaly se i u nás překlady knih dalajlámy a tibetských mistrů a mnichů dávno žijících v ruchu západních měst. Vznikla duchovní centra a bylo možné se přihlásit třeba i na kurs vědomého umírání.

Mnoho českých lidí v buddhismu nalezli odpovědi na základní duchovní otázky, víru v karmu jako zákon příčiny a důsledku; víru v reinkarnaci lidského vědomí a další. Z uvědomění si zániku této kultury v zemi původu, vznikla v ČR každoroční symbolická akce "Vlajka pro Tibet". Tato idea byla po r. 2010 postupně přeměňována na akci k vyjádření odporu a ideové nenávisti k Číně.

Desetiletí boje proti Číně

Mnozí občané v ČR se po r. 1989 duchovně netransformovali a jejich vědomí zůstalo nastavené tak, že svět musí být rozdělen na hodný západ a zlý východ. Tito lidé polarizaci světa přímo potřebují. Právě lidé, kteří prošli poznáním a praxí buddhismu se liší od těch křesťansky orientovaných. Tito lidé tvrdě nerozdělují svět na dobro a zlo, ale ví, že cílem duchovního rozvoje jedince je dosáhnout splynutí protikladů a respektování zla na světě, které nelze zabít. Jednoduše řečeno: budu spolupracovat a obchodovat se všemi; zlo nechám působit v dostatečné vzdálenosti ode mne, protože svět nemohu změnit a změnit mohu jen sám sebe.

Po letech západního opovrhování a připomínání Číně co má dělat, se jak známo stalo to, že Čína je nejsilnější ekonomikou na světě, kde za poloviční cenu vyrábí např. naše Škodovky a my s EU jsem zůstali stát opodál. Naštěstí je v Číně takový režim, který neumožní, aby milióny Číňanů odjely bydlet a podnikat nebo uprchnout do České republiky. Čeští "Vlajkaři" trpí fóbií až nenávistí k čínské rase. "Ne-vlajkaři" si říkají: ještě že je tam totalita a nejsou u nás všichni.

"Vlajkaři" v ideologickém boji proti Číně (a také Rusku) zapomněli upozorňovat na státy v arabském světě (Turecko, Saudská Arabie a mnoho dalších), že u nich jsou lidská práva porušována mnohem více.

V korektnosti k sousednímu Německu česká města a obce decentně mlčí a nepřipomínají 9. března "Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Březince" (Významný den ČR dle zákona). Nepřipomíná se, že válečné ztráty židovského obyvatelstva na území předválečného Československa činily 270 000 lidí.

Podkarpatská Rus byla součástí Československé republiky do r. 1938 a nyní je součástí Ukrajiny. Jen málo Čechů ví, že tamní Rusíni prožívají něco podobného, jako Tibeťané v čínské provincii Tibet. Rusíni jsou národností se svým jazykem a kulturou, kterou ČSR uznávala. Za první republiky se tam stavěly školy a vyučovalo se v jazyce rusínském. To vše neuznává Ukrajina a Rusínům je bráno právo na uvědomování si národnosti a uznání jazyka.

V r. 1990 vznikla petice Rusínů, čítající přes půl miliónu podpisů a žádající připojení k Československu. Delegace Rusínů jela tenkrát do Prahy na Hrad, ale prezident Havel ji odmítl přijmout a vyslyšet. S tímto vědomím by na tento den měla na českých radnicích vlát vlajka Rusínů a ne Tibetu. Je nám to rozhodně blíže. Také já, jako autor tohoto komentáře bych se takto vlastenecky choval a to i s tím, že tibetský buddhismus jsem studoval, praktikoval a jeho filozofie formuje mou mysl dodnes.

Opovrhujeme Čínou, ale nedostatkové zboží si od nich vezmeme

V Číně se vyrábí např. jedna třetina léků a jejich komponentů, které se spotřebovávají v zemích EU a tedy i v ČR. Nevděčným činem byl 10. březen 2020, kdy v ČR visely protičínské vlajky a 12. března přiletělo první letadlo z dvanácti, s dodávkou covid-pomoci (roušky, rukavice..), které zachránilo naše zdravotnictví.

Každý již ví, že současné omezení ekonomiky a svobody neskončí, dokud nebude naočkováno alespoň 60 % populace, což je 12 miliónů vakcín. Každý chce jen tu západní vakcínu za 10 dolarů, kterou ještě přeplatí a seberou bohatší státy. Je neuvěřitelné, že v ČR nejsme schopni vyrobit tak banální věc, jako jsou injekční stříkačky. Opět, jako před rokem. Na žádost prezidenta Zemana dne 8. února 2021 z Číny přiletělo letadlo s 1,8 milióny kusy nedostatkových injekčních stříkaček.

Čínu však můžeme potřebovat i nadále. Současný rozsah očkování covid-vakcíny je téměř bezvýznamný. Umírají lidé dále a zdá se, že to mnohým nevadí: hlavně nebrat tu čínskou či ruskou vakcínu. Je zřejmé, že než většina obyvatel ČR bude naočkována, tak již bude potřeba nová vakcína na jinou mutaci koronaviru.

Jsme-li v bakteriologické válce (jak zaručeně ví kardinál Duka), potom je naivní mávat protičínskou vlajkou a dráždit toho, kdo nám může dodat strategický materiál pro záchranu lidských životů.

Petr Martan

garant Komise životního prostředí SPOZ
Poslední novinky