Zemřel doc. Ing. František Čuba, CSc.

29/06/2019 Zemřel doc. Ing. František Čuba, CSc.


František Čuba (23.1.1936 - 28.6.2019) byl český agronom, pedagog a politik, známý jako předseda JZD Slušovice. V letech 2012 až 2016 působil jako zastupitel a člen Rady Zlínského kraje, od roku 2013 byl poradcem prezidenta republiky pro oblast zemědělství a hospodářství. V říjnu 2014 byl jakožto člen SPO zvolen senátorem za obvod č. 78 - Zlín. Dne 28.2.2018 na svůj mandát ze zdravotních důvodů rezignoval.

Předsednictvo SPOZ vyjadřuje pozůstalým upřímnou soustrast.
Poslední novinky