Nelze stále zvýhodňovat církevní památky na úkor obecních a nesakrálních památek!

17/02/2019 Nelze stále zvýhodňovat církevní památky na úkor obecních a nesakrálních památek!
Královehradecký

Dlouhodobě se netajíme s názorem, že je třeba zdanit církve i restituce a zpovzdálí se dívat jak jsou církve dotačně i daňově zvýhodňovány  na úkor škol, nemocnic, spolků a firem.  Doposud takto nastavená kritéria hodnocení zvýhodňují v hodnocení církevní památky na úkor ostatních obecních, městských, ale i soukromých památek.

I proto jsem inicioval  ve Výboru pro Kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje revizi přenastavení  dvou hodnotících kritérií při vyhodnocování grantů na podporu objektů v oblasti památkové péče. Děkuji většině kolegů, že to podpořili. Nyní již čekáme na jejich zpracování ze odborů a oddělení, abychom je mohli projednat pro  Dotační programy  Kultura a památková péče na rok 2018.

Úřad je precizní při vyhodnocování žádostí. Je však pak na zastupitelstvu, aby  změnu v renastavení hodnotících kritérií upravil a eliminoval subjektivitu při hodnocení.  

Není vhodné v hodnotícím procesu církevní objekty zvýhodňovat s ohledem na zcela zásadní fakt tzv. „restitucí“ ve výši 134 miliard Kč. Současná vláda navzdory heslům z minulých voleb, tyto restituce nezrevidovala a poměrně brzo po ustanovení parlamentní komise to včele s premiérem koaličně hodila pod stůl.  I proto není obhajitelné nadále upřednostňovat církevní objekty, když se obcím se nedostává prostředků na opravy jejich památek. MKČR rovněž při rozdělování státních dotací v oblasti asi 6 památkových programů preferuje církve. Proto  v krajích nastavme  rovná pravidla při hodnocení při rozdělování finančních prostředků pro opravy památek pro všechny, aby se zastavila diskriminace ostatních nesakrálních památek a objektů.

Miroslav Matějka, zastupitel Královéhradeckého kraje a krajský předseda SPO (Zemanovci)

 

 
Poslední příspěvky z regionů