Proběhla krajská konference SPOZ Praha

02/08/2019 Proběhla krajská konference SPOZ Praha
Hl. m. Praha

 

Dne 31. 07. 2019 se v Praze uskutečnila Krajská konference KO SPO Zemanovci Praha.

V úvodu předseda – KO SPOZ Praha Jaroslav Dvořák přivítal přítomné a seznámil je s programem konference, který byl přítomnými členy jednomyslně schválen.

Po té následovala volba nového předsednictva Krajské organizace SPOZ Praha. Členská základna zvolila do předsednictva KO SPOZ Praha:

 -předseda: Jaroslav Dvořák

- místopředseda: Tošnerová Zdeňka

- místopředseda: Jirásek Zdeněk

- předseda kontrolní komise: Josef Mastný

 
Poslední příspěvky z regionů