Zpráva SPO Zemanovci Praha

27/10/2018 Zpráva SPO Zemanovci Praha
Hl. m. Praha

Jak jste možná již zaregistrovali, na naší kandidátce byli i zástupci Národních socialistů. Jsou to naši přátelé a spolupráce se osvědčila. Musím se přiznat, že jsem byl nadšený z jejich znalostí naší historie, politické scény a jejich pozitivního přístupu k životu.  Začíná se dále rýsovat i naše další spolupráce. Nyní začíná diskuse nad přípravou voleb do parlamentu EU. 

Chtěl bych vás seznámit s některými myšlenkami našich přátel, které jsou mně osobně velmi blízké.

Úryvek z jejich stanoviska k EU:

Stanovisko politické strany Národní socialisté k zásadní reformě a demokratizaci EU, schválené III. sjezdem dne 1. dubna 2017 v Teplicích

My, národní socialisté, považujeme EU za novodobé pokračování mírového projektu husitského krále Jiřího z Poděbrad, zajišťující uspokojování i našich současných národních zájmů, především v oblasti ekonomiky a společného trhu. V současné době sice nechceme z EU vystoupit, jsme však hluboce znepokojeni arogancí bruselských elit a hlasovací mašinérií starých členských států pod hegemonií Německa, které nám vnucujme p;ia cut e; ne jen povinné imigrační kvóty, ale i další řešení, jdoucí jednoznačně proti našim národním zájmům. Se vší rozhodností odmítáme jakéhokoli snahy o stále užší unii (Ever Closed Union). Má-li EU přežít svoji současnou strukturální krizi, musí se naopak rozvolnit a stupeň současné evropské integrace se musí minimálně o jedno patro snížit, a to především zrušením Lisabonské smlouvy. Rozhodující kompetence se musí z Bruselu vrátit do rukou národních států tak, aby se EU mohla stát skutečnou „Evropou vlastí“, jak to požadoval prezident Charles de Gaulle. To vyžaduje radikální demokratizaci rozhodování a zásadní omezení moci byrokratických struktur, především Evropské komise.

No řekněte, nejsou nám tyto myšlenky a postoje hodně blízké? Výše uvedeným článkem bych chtěl vyvolat diskusi mezi základními organizacemi a vedením naší strany o našem směřování v čase budoucím. 

Zdeněk Jirásek - člen SPO Zemanovci Praha   

 

 
Poslední příspěvky z regionů