Prohlášení SPO k církevním restitucím

04/10/2017 Prohlášení SPO k církevním restitucím

SPO (ZEMANOVCI) NIKDY NEPŘESTALI NA ROZDÍL OD SPD A ČSSD CHTÍT REVIZI CÍRKEVNÍCH RESTITUCÍ

Po odvysílání volební diskuse na ČT 24 v pátek 29.9. národ zjistil jedno překvapení od představitelů SPD a utvrdili se o zradě na voličích ČSSD v otázce  církevních restitucí.

SPD sdělila, že nemá nic proti restitucím, že nesouhlasí jen s výší náhrad pro církve a náboženské společnosti.

Zesíleněji o to více, že SPO (Zemanovci) je v mnoha krajích v krajských klubech společně s SPD, je třeba jednoznačně odmítnout souhlas SPD nad částí církevních restitucí a zopakovat, že SPO (Zemanovci) opakovaně říkají zrevidovat církevní restituce v celém rozsahu a urychleně je zastavit, dokud to jde, popřípadě jak navrhoval prezident, ihned vypsat referendum.

SPO má k tomuto dva zásadní důvody:

Prvním je, že historicky od panovníka a mnohdy i za I. republiky bylo 90% majetek propůjčeno či pronajato církvi, toho majetku, které si církve nárokují více jak 1500 žalobama na obce, stát či kraje.

Druhým důvodem je, že vyplácení 134 miliard církvím a náboženským společnostem se děje přes rozpočet ministerstva kultury a ten po odečtení těchto restitucí každý rok, má na vlastní kulturu - tedy platy a investice jen 0,65% rozpočtu. To je skutečná tragedie, protože pokud k tomu přičteme „řádění“ nejhoršího ministra kultury Hermanna, který se více než o zaměstnance v kultuře a o ní samotnou, stará o vyznamenání pro své strýčky a prodeje vepřínů.

Strana Práv Občanů upřímně lituje pak všechny zaměstnance kultury, protože díky neskutečným 3,4 miliard Kč v průměru každý rok pro církve a jejich náhrady či  provoz, mají například knihovníci, pracovníci NPÚ či památkové péče, herci, hudebníci či pracovníci  galerií a muzeí, platy doslova něco málo nad životním minimem.

Proti církevním restitucím, proti tomuto „podvodu století“, který ČSSD nechala běžet a žít, bude Strana Práv Občanů se superlídrem F.R.Čechem nadále bojovat!

Strana Práv Občanů
Poslední tiskové zprávy