Prohlášení SPO k Mezinárodnímu dni seniorů

01/10/2017 Prohlášení SPO k Mezinárodnímu dni seniorů

Strana Práv Občanů si velmi váží našich seniorů, kteří se svou celoživotní prací podíleli na rozvoji naší země.

SPO trvá na tom, že i po přechodu do důchodového věku mají mít všichni senioři stejné právo na důstojný a plnohodnotný život. Toho lze dosáhnout například změnou stávajícího systému zvyšování důchodů.

Současné procentuální navyšování se nám jeví jako nespravedlivé. Každý občan v produktivním věku totiž nemohl zastávat dobře placenou funkci. Existují i profese, které nejsou finančně dobře ohodnoceny, ale někdo je dělat musí nebo musel. Navíc náklady našich seniorů jsou vesměs stejné.

Z toho důvodu Strana Práv Občanů navrhuje, aby byly důchody navyšovány seniorům ve stejné výši a nikoliv procentuálně a aby byly pravidelně valorizovány.

Úroveň vyspělosti každé společnosti se mimo jiné pozná podle toho, jak se chová ke svým seniorům. V tomto ohledu má Česká republika co dohánět a Strana Práv Občanů plně podporuje citlivou politiku prezidenta republiky Miloše Zemana a jeho přístup k seniorům.

Strana Práv Občanů
Poslední tiskové zprávy