Prohlášení SPO k návrhům předsedy Senátu Štěcha

16/06/2017 Prohlášení SPO k návrhům předsedy Senátu Štěcha

Předseda Senátu Štěch navrhl, aby se nedostatek pracovníků řešil tím, že se budou OSVČ zvyšovat odvody. Připadá mu totiž, že osoby samostatně výdělečně činné nejsou prý „efektivně“ využité. Chtěl tím prý přimět „pseudpodnikatele” k zaměstnanecké práci.

Strana Práv Občanů považuje výrok předsedy Senátu Štěcha za “diletantský“ a vnímá ho jako brutální útok na živnostníky v České republice.

V této souvislosti použijeme slovník pana Štěcha, který nedávné rozhodnutí senátora Čuby vzdát se senátorského platu z důvodu své dlouhodobé nemoci, považuje prý za „diletantský“.

My naopak přístup a vzkaz předsedy Senátu Štěcha k drobným podnikatelům a živnostníkům České republiky považujeme nejenom za diletantský, ale především za tragické vyústění současné sociálně demokratické politiky.

Strana Práv Občanů
Poslední tiskové zprávy