Prohlášení Strany Práv Občanů k Dni vzniku samostatnosti Československého státu

27/10/2017 Prohlášení Strany Práv Občanů k Dni vzniku samostatnosti Československého státu

Před devadesáti devíti lety, 28. října 1918 byl vyhlášen samostatný Československý stát.

Byla to zásluha především Tomáše Garrigue Masaryka, Edvarda Beneše a Milana Rastislava Štefánika, kteří vytvořili prozatímní exilovou vládu a 18. září 1918 v Paříži publikovali Washingtonskou deklaraci, která byla předstupněm samostatnosti a vzniku Československé republiky – stalo se tak 28. října 1918, kdy moc převzal Národní výbor reprezentovaný „muži 28. října“, kterými byli Alois Rašín, Antonín Švehla, František Soukup, Jiří Stříbrný a Vavro Šrobár.

14. listopadu 1918 byl T.G. Masaryk zvolen prvním prezidentem Československé republiky, která zahrnovala území Čech, Moravy, Českého Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi a byla ustavena vláda vedená Karlem Kramářem. Vznikla tzv. „první republika“, která trvala do mnichovské zrady (dohody) v roce 1938.

Na konci roku 1992 se bývalé Československo rozdělilo na Českou a Slovenskou republiku.

Strana Práv Občanů, jejímž čestným předsedou je první přímo zvolený prezident České republiky Miloš Zeman, se plně hlásí ke kořenům novodobé české státnosti, jejímž základním kamenem je 28. říjen 1918, vyhlášení samostatného Československa.

V tuto dobu, kdy vzpomínáme devadesáté deváté výročí naší samostatnosti, pokládáme za krajně naléhavé obnovit v občanech pocit hrdosti a sounáležitosti se svou zemí a vlastí, kterou je Česká republika. Zejména to platí pro mladou generaci.

Při této příležitosti pokládáme za krajně důležité podpořit ty představitele naší země, kteří se hlásí k našim kořenům, k naší státnosti, kteří podporují naši národní svébytnost na straně jedné a odmítají jakékoliv její zpochybnění či narušení invazí cizích kultur.

Příkladem nám všem je v tomto směru prezident republiky Miloš Zeman.

Strana Práv Občanů
Poslední tiskové zprávy