Prohlášení Strany Práv Občanů ZEMANOVCI k situaci ohledně koronaviru

17/03/2020 Prohlášení Strany Práv Občanů ZEMANOVCI k situaci ohledně koronaviru

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI plně podporuje opatření přijatá vládou ČR, která jsou nezbytná pro ochranu zdraví nás všech. Vláda ČR má naši plnou podporu.

Prosíme, dodržujme Vládou ČR stanovená pravidla a zároveň vás všechny prosíme, abychom nepodléhali strachu a panice.

Naše země vždy dokázala překonat všechna protivenství.

Dokážeme to i nyní.

Chovejme se zodpovědně, táhněme za jeden provaz a buďme k sobě vzájemně ohleduplní a laskaví.

Martin Šulc

předseda Strany Práv Občanů ZEMANOVCI
Poslední tiskové zprávy