Projev prezidenta republiky na sjezdu SPOZ

08/03/2020 Projev prezidenta republiky na sjezdu SPOZ

Milý Martine, vážení delegáti,

jsem rád, že jsem tady. Stýskalo se mi po vás a vidím tady celou řadu známých tváří.

Vidím, že jeden z vás, který bojuje za šumavský park, nikoli národní park, ale opravdový park, si při té příležitosti připnul i vyznamenání, a dobře udělal.

Já navážu na to, co už tady řekl Martin. Zaprvé bych mu chtěl velice blahopřát k jeho téměř jednomyslnému zvolení, a protože ho znám dlouhá léta, tak si vážím práce, kterou udělal jako předseda kontrolní komise, a věřím, že bude úspěšný jako předseda této strany.

Chtěl bych poděkovat i Luboši Nečasovi za to, že vedl tuto stranu v nesporně obtížném období, a jak už Martin řekl, to obtížné období bude samozřejmě pokračovat. Proč? Já jsem si teď nechal udělat analýzu, kolik je u nás politických stran a hnutí. To byste se divili. Osmdesát. Osmdesát, ale zpravidla kandiduje jenom takových dvacet až třicet. Nicméně velmi bych si přál, abychom byli viditelní dvěma faktory, naším programem a našimi vedoucími představiteli. Jmenujeme se Strana práv občanů, práva jsou politická, práva jsou sociální, práva jsou hospodářská, ale protože jsme politická strana, tak teď budu mluvit o politických právech.

Snažím se prosadit názor, že by se měla změnit situace, kdy někdo vyhraje volby, ať už komunální nebo krajské nebo parlamentní, a pak se proti němu spiknou všichni ostatní a vytvoří jakousi koalici poražených. A můj návrh byl velmi jednoduchý, aby ať už starostové, nebo primátoři, nebo hejtmani v komunálních či krajských volbách byli zvoleni tak, že se jimi stanou ti, kdo dostali největší počet preferenčních hlasů na kandidátce nejúspěšnější strany. Ta druhá podmínka je dána tím, že se právem namítá, že někdo může být zvolen a bude jako kůl v plotě, protože celé zastupitelstvo bude proti němu. Ale pokud bude mít za sebou nejsilnější, nejúspěšnější stranu, tak tato námitka do značné míry odpadá. Samozřejmě, že těch programových bodů je víc, a vždy jsem pokládal za nejdůležitější, abychom dokázali blahopřát vítězi a abychom nebyli jako ti, kdo, když je někdo na stupínku olympijských her a získal tu zlatou medaili, aby ti stříbrní a bronzoví se nesnažili ho z toho zlatého místa sundat.

Pokud jde o osobnosti, víte, že vyznávám názor, že z osmdesáti procent jakoukoli politickou stranu dělají především osobnosti, a to nikoli pouze na centrální, ale i na krajské a komunální úrovni. Věřím proto, že se vám podaří získat výrazné a třeba i nezávislé osobnosti do krajských voleb, a že tím pádem se i zvětší počet osobností ve Straně práv občanů, která, jak jsem byl informován, má dnes tisíc dvě stě členů, což zase není tak málo.

A tím přejdu na Slovensko. Na Slovensku totiž zvítězila strana, o níž jsem se dočetl, že má o něco více než třicet pět členů. Ale zvítězila proto, protože má ve svém čele výraznou osobnost. Přiznejme si, že mnozí z nás ani nevědí, kdo jsou dalšími členy vedení této strany. Ale poučení, které může být inspirativní i pro nás, je, že i jeden člověk s dostatečnou razancí, s dostatečnou přesvědčivostí dokáže získat přízeň voličů. A ten, kdo to neumí, jak vidíme u některých našich opozičních stran, nebudu jmenovat, ten patrně skončí v politickém propadlišti.

Takže přeji vám jasný a přitažlivý program. Přeji vám výrazné osobnosti na všech úrovních počínaje tou komunální. A také vám přeji, abyste nespoléhali jenom na mě. Velmi rád, pokud si to nově zvolený předseda přeje, budu souhlasit s tím, aby tato strana nesla moje jméno. Velmi rád budu čestným předsedou, ale řeknu vám jeden konkrétní příklad jako odstrašení. Byl jsem pozván na sjezd sociální demokracie. Bylo to krátce před evropskými volbami, věděl jsem, že, Luboši, Luboši, tato strana nebude kandidovat v evropských volbách, a tak jsem řekl na základě starých vzpomínek, že budu volit v evropských volbách sociální demokracii. Stalo se a já jsem ji opravdu volil. Současně jsem v témže projevu řekl, že pokud si neseženou několik set tisíc dalších voličů, tak že můj hlas je nezachrání. Jaký byl výsledek? Sociální demokracie v evropských volbách získala tři celé osm desetin procenta hlasů, a tedy se vůbec nedostala do Evropského parlamentu. Čili, chci pomáhat, ale nemám na to, abych byl jenom vývěsní štít, protože takový vývěsní štít by vás nabádal k lenosti, a lenoši prohrávají.

Takže plně souhlasím s Martinem, když ve svém kandidátském projevu řekl, musíme si to všichni odpracovat a musíme umět lidi přesvědčit. Přesvědčit svým životem, přesvědčit svojí prací, přesvědčit nikoli skandály, ale tím, že chceme to nejlepší pro Českou republiku.

Ať vám Pán Bůh pomáhá.
Poslední tiskové zprávy